Naziv firme:
UNO D.O.O.
Sjedište firme:
RADUSA BB
BA-74260 TESANJ
Pravna forma:
Telefon:
+387 32 656 052
Fax:
E-mail:
Broj registra
Sudski registar:
OIB
PDV-ID:
Banka:
BIC:
Broj računa:
IBAN: